Mijn Tante Alida Speelt Mondharmonika

'k Heb maar een tante Aal
Ze is zeer muzikaal
Op z'n tijd houd ze ook van een pretje
Ze is intelligent op haar blaasinstrument
Geeft m'n tante hem daag'lijks van jetje
Of 't stuk staat in fis, in b-mol of in sis
Als ze 't eens heeft gehoord is ze (?)
Welk een werk je ook kiest
Ze speelt Wagner en Liszt
Op haar mondorgel fijn door elkaar

Speelt m'n tante Alida
Op haar mondharmonika
Dan verhuizen de tafels en stoelen opzij
En we dansen een wals of een foxtrot d'r bij
Speelt m'n tante Alida
Op haar mondharmonika
Dan is daad'lijk de stemming erin, en tevree
Zingt een ieder van holadijee

Komt m'n tante uit bed
Maakt ze vlug haar toilet
Voor een spiegeltje in 't alkoofie
En dan roept ze haar man
"Kom vooruit, opstaan Jan
Of ik stort een rivier op je hoofie"
Hij zegt: "Vrouw, 'k ben ontwaakt
Als je een kreet nog slaakt
Breng 'k je chemisch of reukloos om zeep"
Maar dan speelt ze een mop en zegt
"Sufferd, hou op, wil je da'k op je (?)"

Speelt m'n tante Alida
Op haar mondharmonika
Dan verhuizen de tafels en stoelen opzij
En we dansen een foxtrot of wals daarbij
Speelt m'n tante Alida
Op haar mondharmonika
Dan is daad'lijk de stemming erin, en tevree
Zingt een ieder van holadijee

Is haar huiswerk gedaan
Zet ze de radio aan
Ze speelt mee met een jazzband uit Wenen
Neemt een spreker 't woord
Zet ze 'm af en verstoord
Roept ze: "Smoes niet zo lang, neem de benen"
Ze heeft een sijs, een parkiet en kanariepiet
Daarmee speelt ze een wals en voldaan
Blaft de waakhond als bas
Mouwt de poes in haar sas
En een (?) als broze sopraan

Speelt m'n tante Alida
Op haar mondharmonika
Dan verhuizen de tafels en stoelen opzij
En we dansen een wals of een foxtrot d'r bij
Speelt m'n tante Alida
Op haar mondharmonika
Dan is daad'lijk de stemming erin, en tevree
Zingt een ieder van holadijee


Taal: Nederlands


remove advertisements


remove advertisements