O, ik ken U

Ik sleet mijn kinderjaren
in uw geboortestad
meedogenloos en onverwacht
kwam oorlog op ons pad
Egyptenaren overal
wij werden weggevoerd
u heeft dit zien gebeuren
ik zie u bent geroerd

Ja, ik ken U
O, ik ken U
Toch was tot aan die morgen
bevoorrecht ons bestaan
in veiligheid en weelde
want mijn vader had een baan,
als raadsman van de vorst, jawel
dat zegt u iets misschien
per slot bent u zijn dochter
dat had ik zo gezien
ja ik ken U
o ik ken U

Je weet te veel
en ieder woord leidt enkel maar tot spijt
ik ben een slaaf precies als jij
we zijn ons leven kwijt

nooit zal ik laten varen
-zo min als u dat kunt-
dat sprankje hoop op vrijheid
dat het bange hart ons gunt

ik heb geen hoop
je kent me niet
je hebt me nooit gezien

U blijft een koningsdochter
sta toe dat ik u dien

niemand kent mij
ja, ik ken U
niemand kent mij
ja, ik ken U
o ik ken U


Taal: Nederlands


remove advertisements


remove advertisements