De Pianolerares

Nou duurt 't nog maar vijf minuten
En dan is het afgelopen
En dan gaat dat kind naar huis toe
't Is vandaag m'n achtste les al
Morgen komen er weer zeven
Die ik pianoles moet geven

Nou duurt 't nog maar drie minuten
En dan gaat dat kind naar huis toe
O, wat zal dat heerlijk wezen
Eindelijk in m'n boek te lezen
'k Ben benieuwd hoe 't af zal lopen
'k Moet nog een pond koffie kopen

Fijn, nou nog maar twee minuten
En dan gaat dat kind naar huis toe
Een gulden per uur is weinig
Maar wanneer je meer zou vragen
Zou je minder lessen krijgen
Nog es op m'n klokje kijken

Een minuut en 't is geleden
In augustus neem 'k vakantie
Waarom speelt zo'n kind piano
Zou nou die minuut al om zijn
Nee, nog niet, maar 'k kan wel zeggen
Dat de les is afgelopen
Ans, ik zie opeens met schrik dat 't al tijd is
Tot de volgende keer, lieverd


source: Songteksten.nl

Language: dutch


remove advertisements


remove advertisements